Entertainment & Travel

Entertainment & Travel
Entertainment & Travel

Thursday, April 23, 2009

ติ๊ก ชีโร่ - ชีโร่โชะลูกทุ่ง 2

ติ๊ก ชีโร่ - ชีโร่โชะลูกทุ่ง 2
Track Lists:
. ติ๊ก ชีโร่ - 02 - เกลียดได้เกลียดไป (2:18)
3. ติ๊ก ชีโร่ - 03 - โธ่คนอย่างเรา (2:56)
4. ติ๊ก ชีโร่ - 04 - อย่ายั่วนะ (2:52)
5. ติ๊ก ชีโร่ - 05 - จากเธอที่บึงบรเพ็ด (2:46)
6. ติ๊ก ชีโร่ - 06 - แสบหัวใจ (3:14)
7. ติ๊ก ชีโร่ - 07 - ผู้ชายแม่เอย (3:08)
8. ติ๊ก ชีโร่ - 08 - แล้วแต่วาสนา (3:11)
9. ติ๊ก ชีโร่ - 09 - แม่พวงมาลัย (3:35)
10. ติ๊ก ชีโร่ - 10 - คนดีของแม่ (2:48)
11. ติ๊ก ชีโร่ - 11 - รักพิลึก (3:22)
12. ติ๊ก ชีโร่ - 12 - หยิกแกมหยอก (3:03)
13. ติ๊ก ชีโร่ - 01 - จำพี่ได้บ่ (3:18)
~:: Download ::~
สำรอง
~:: Download ::~

No comments:

Post a Comment