Entertainment & Travel

Entertainment & Travel
Entertainment & Travel

Tuesday, August 11, 2009

[KR] ให้แม่(เพลงเพราะวันแม่ครับ)

1. แม่ : ธงไชย แมคอินไตย์ และ กลุ่มเด็กน้อยเสียงใส
2. ด้วยมือของเธอ : ธงไชย แมคอินไตย์ และ กลุ่มเด็กน้อยเสียงใส
3. ค่าน้ำนม : ด.ญ. พีรลดา สุขวัฒก์
4. อิ่มอุ่น : ด.ญ. กชกร สมบูรณานนท์
5. ฝากดาว : ด.ญ. ณภัทร เตบุญยง
6. ดอกไม้ในหัวใจ : ด.ญ. พีรลดา สุขวัฒก์
7. จดหมายจากพระจันทร์ : ด.ญ. วรามน อภิชาติโชติ และ กลุ่มเด็กน้อยเสียงใส
8. คนนี้ดีที่หนึ่ง : ด.ช. ทีฆทัศน์ นันทวลีกุล
9. ให้คนคนหนึ่ง : ด.ญ. กชกร สมบูรณานนท์
10. ใครหนอ : กลุ่มเด็กน้อยเสียงใส
11. รักหม่าม้า : กลุ่มเด็กน้อยเสียงใส

1 comment: