Entertainment & Travel

Entertainment & Travel
Entertainment & Travel

Friday, February 27, 2009

อุ๊ หฤทัย รวมฮิต(เพราะมาก)

01 - รู้ตัวหรือเปล่า
02 - หยาบคาย
03 - คนเก่งของฉัน
04 - ไม่ใช่ตัวฉันเลย
05 - ให้มันเป็นไป
06 - แค่หลับตา
07 - โธ่เอ๊ย เด็ก เด็ก
08 - อธิษฐาน
09 - ไม่รักดี
10 - จะภาวนา
11 - กลางสายหมอก
12 - คืนไร้เงา
13 - คู่แ้ท้
14 - คล้ายๆ ว่าใช่
15 - ไม่เห็นใครแน่นอน
16 - ยิ่งสูงยิ่งหนาย


http://www.ziddu.com/download/3630649/AU.rar.html

No comments:

Post a Comment